Skip to main content

Voorraad doneren

Pak Het Uit wil samen investeren in waarderen. In het verlengde hiervan maken we aan het einde van het jaar de balans op met betrekking tot de overgebleven voorraad. Natuurlijk kunnen we langer houdbare producten houden, maar over het algemeen doneert Pak Het Uit producten met een korte houdbaarheidsdatum aan Voedselbanken. Zo voorkomen we verspilling van voedsel en bieden we ook op deze manier maatschappelijke betrokkenheid.

Ook doneren wij per 20 verkochte pakketten 1 voedselpakket aan Voedselbank Nederland!

KERSTPAKKET THEMA'S BEKIJKEN

Overgebleven pakketten

De huidige arbeidsmarkt biedt zeker bij het inkopen van kerstpakketten soms de nodige uitdagingen. Wie zijn er aangenomen? Wie zijn er vertrokken? Geven we uitzenders een pakket of niet? En de stagiaires?

Gelukkig denken opdrachtgevers vaak ruim om teleurstellingen te voorkomen, maar nog mooier is dat Pak Het Uit steeds meer opdrachtgevers ziet die de overgebleven pakketten doneren aan de (lokale) voedselbank. Een mooi initiatief dat wij alleen maar kunnen waarderen!

EIGEN KEUZE CONCEPT PERSONEEL

Extra pakketten

Zeker de afgelopen periode met flinke geopolitieke spanningen, de inflatie en daarmee de economische onzekerheid heeft veel organisaties doen besluiten om een waardevol en bruikbaar kerstpakket samen te stellen.

Daarnaast is het voorgekomen dat organisaties naast een kerstpakket voor medewerkers een extra (kleiner) kerstpakket aan de medewerker gaf, om zodoende weg te geven aan een ander. Ook dit initiatief juichen we toe en past bij onze visie op samen investeren in waarderen.

GEHEEL ONTZORGD WORDEN