Kerstpakketten

Pak Het Uit wil 'Samen investeren in waarderen'

Pak Het Uit wil met haar producten en diensten samen investeren in waarderen en inwoners van Nederland bij elkaar brengen. Hier horen in onze ogen ook het ondersteunen van goede doelen of instellingen bij. Vanuit ons idee dat ieder mens telt en belangrijk is zien wij het als een voorrecht om met ons product de goede doelen, en daarmee de vrijwilligers of medewerkers te waarderen.

Pak Het Uit doneert per afgenomen doos (hoogte van het bedrag is afhankelijk van de prijs van een pakket) geld wat direct en zonder tussenkomst wordt overgemaakt naar een goed doel. De keuze van de goede doelen is in eerste instantie vrij: vanuit het perspectief dat onze opdrachtgever mag en kan bepalen welk goed doel wordt gesteund. Hierbij wil Pak Het Uit de mogelijkheid bieden om organisaties de gift nog meer impact te laten hebben.

Mochten opdrachtgevers zelf geen voorkeur hebben voor een goed doel, kan in onderling overleg met Pak Het Uit een goed doel worden bepaald.

De 3 goede doelen die dit jaar centraal staan

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance

De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere terminale bedlegerige patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Máxima Centrum

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief is uitgemond in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt.

Leger des Heils

Leger des Heils

Het Leger des Heils ontfermt zich over mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Vaak vallen deze mensen in de reguliere zorg buiten de boot. Omdat zij kampen met meerdere, complexe problemen. Met verschillende vormen van beschermd wonen en zorg aan huis (ambulante zorg), maatschappelijke opvang, jeugdhulp, dag- en werkbesteding, verpleging en verzorging in woonzorgcentra en met buurtwerk in buurthuiskamers staan wij deze mensen bij in het terugvinden van hun weg.

Tot nu toe gesteunde goede doelen